Lidgeld


Standaard worden 4 gratis trainingen aangeboden. Na deze trainingen worden volgende tariefformules gehanteerd:

Een jaar omvat ongeveer 35-40 trainingen.


Éénmalige training:    10 €-       10€-/training                   Voor zij die enkel sporadisch eens wensen te komen trainen.


10beurtenkaart:           90€-     9€-/training                       Hiervoor kunt U 10 maal komen en traint u volgens de mogelijkheden van uw

                                                                                                      eigen agenda.  Deze 10beurtenkaart is 2 jaar geldig.


1/4 jaar lidgeld:             90€-       9€-/training                    Indien voor een heel jaar betalen niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid

                                                                                                     om zich in te schrijven voor 3 maanden (1/4 jaar).


1/2 jaar lidgeld:             150€-      7.5€-/training                 Indien voor een heel jaar betalen niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid

                                                                                                    om zich in te schrijven voor  een half jaar.


Volledig jaar lidgeld: 280€-     7€-/training                  Lidgeld voor een heel seizoensjaar: September tot Augustus.


Studententarieven en Sport Na School:

SportNaSchool is een initiatief om scholieren en jongeren goedkoper te kunnen laten sporten. De "SNS-pas" kan verkegen worden via hun website www.sportnaschool.be. Wij bieden enkele voordelen aan.  Studenten zonder "SNS-pas" genieten ook een korting"


Student met "SNS-pas"                                                                    Student zonder "SNS-pas"

Standaard 6 gratis trainingen                                                        Standaard 4 gratis trainingen

            *1/2 jaar lidgeld:             130€-                                                              *1/2 jaar lidgeld:             140€-

            *Volledig jaar lidgeld:  240€-                                                              *Volledig jaar lidgeld:  250€-